Aktualności Archiwum
Konkursy zatrudnieniowe Postępowania awansowe
Wiadomości Wydziałowe 18.12.2014 r.
  Dostępny jest nowy numer Wiadomości Wydziałowych - pobierz.
Archiwum Wiadomości

Nagrody i wyróżnienia JM Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2013 18.12.2014 r.
  Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora odbyła się 27 listopada 2014r. w Collegium Maximum UMK.  
Nagrody zespołowe II° za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej otrzymały zespoły w składzie:
- prof. dr hab. Bogusław Buszewski, dr Szymon Bocian, dr Sylwia Studzińska, mgr Magdalena Jaćkowska, mgr Sylwia Noga, mgr Ewelina Dziubakiewicz, mgr Magdalena Paca i prof. Pavel Jandera
- prof. dr hab. Artur Terzyk, dr hab. Piotr Gauden, dr Sylwester Furmaniak, dr Marek Wiśniewski, mgr Karolina Werengowska-Ciećwierz i mgr Agnieszka Bielicka
- prof. dr hab. Alina Sionkowska, dr Katarzyna Lewandowska, mgr Justyna Kozłowska, mgr Anna Płanecka i dr Sylvain Lazare.  
Nagrodę zespołową III° za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej otrzymał zespół w składzie:
- dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK, prof. dr hab. Edward Szłyk, mgr Agnieszka Tułodziecka, mgr Konrad Trokowski i dr György Karlovits.  
Nagrodę zespołową III° za osiągnięcia w działalności organizacyjnej otrzymał zespół w składzie:
- dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. dr hab. Alina Sionkowska, dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK i dr Marzanna Kurzawa.  
Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej zostało przyznane dr Mirosławowi Jabłońskiemu.  
Serdecznie gratulujemy.  
Pełna lista osób nagrodzonych w załączniku.

"Krok w Przyszłość - stypendia dla doktorantów, V edycja" 17.12.2014 r.
  15 doktorantów z Wydziału Chemii, otrzymało stypendia w V edycji projektu "Krok w przyszłość", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z uczelniami wyższymi z naszego regionu (m.in. z UMK) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W piątce stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 60 tys. zł znalazło się dwoje chemików: Marta Chylińska oraz Paweł Piotr Pomastowski. Pozostali laureaci dostaną po 36 tys. zł. Oto oni: Albert Wiktor Szparaga,  Justyna Walczak, Anna Ilnicka, Kornelia Kadac, Joanna Agnieszka Kujawa, Anna Kujawska, Damian Grzywiński, Magdalena Metzler, Radosław Sadowski, Anna Marlena Piasta, Wojciech Piotr Zieliński, Daria Niedzielska i Katarzyna Klaudia Kwaśniewska. Serdecznie gratulujemy.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12.12.2014 r.
  Doktorant oraz dwóch studentów naszego Wydziału zostało nagrodzonych stypendiami Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.
Wsród tegorocznych Laureatów znaleźli się: mgr Grzegorz Piechota, doktorant Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych, wykonujący pracę doktorską pod kierownictwem dr hab. Romana Buczkowskiego, Prof. UMK oraz studenci: Krzysztof Dzieszkowski i Rafał Rola . Laureatom gratulujemy!
Pełna lista nagrodzonych

Absolwenci WCh z dyplomami  12.12.2014 r.


Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Chemii 2013/2014 odbyła się 6 grudnia br., w Auli UMK. W ramach kierunku chemia dyplomy ukończenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia otrzymało 108 osób, drugiego stopnia – 58 osób. Wręczono też 14 dyplomów inżynierskich dla osób kończących kierunek materiały współczesnych technologii. Studia niestacjonarne chemii pierwszego stopnia ukończyło 13 osób, a drugiego stopnia 16 osób. Dyplomy ukończenia Studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wręczono 29 osobom.
Najlepszą absolwentką Wydziału Chemii w roku akademickim 2013/2014 została mgr Sylwia Kowalska. Nagrodę za I miejsce w konkursie OT SITPChem na najlepszą pracę magisterską o tematyce chemicznej otrzymał mgr Krystian Stefańczak (promotor dr hab. I. Łakomska, prof. UMK), natomiast wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie SITPChem odebrał mgr Daniel Kasiorkiewicz (absolwent z 2012/2013, promotor dr M. Kurzawa). Nagrodę PTChem za najlepszą pracę licencjacką otrzymała p. Emilia Dobrowolska, a wyróżnienia przyznano p. Martynie Pajewskiej, p. Mateuszowi Jakubowskiemu i p. Maciejowi Lewandowskiemu. Za działalność na rzecz rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Chemików wyróżnienie otrzymali: mgr Natalia Olejnik, mgr Martyna Koper i mgr Karol Juszczal.
Podczas uroczystości inauguracyjny wykład im. Prof. A. Swinarskiego wygłosił mgr Tomasz Moys, Wiceprezes Zarządu Polpharma SA, absolwent Wydziału Chemii UMK. Dyplomatorium  uświetnił występ Chóru  Akademickiego. Galeria zdjęć dostępna na stronie  Programu Absolwent UMK

Wyniki konkursów NCN 02.12.2014 r.
  Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 roku. 
W ramach konkursu OPUS 7 granty otrzymali:
- dr Anna Daria Kaczmarek-Kędziera, Projektowanie i synteza materiałów porowatych na bazie biopolimerów i ich kompozytów z magnetytem jako potencjalnych sorbentów dla leków z grupy NLPZ
- prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski,  Samonastawne moduły do analitycznego i preparatywnego rozdzielania cząstek o rozmiarze mikrometrycznym
W ramach konkursu PRELUDIUM 7 grant otrzymała:
- mgr Agnieszka Ludwiczak, Oddziaływania wiążące aktywatorów w bakteryjnych kinazach adenylanowych
Serdecznie gratulujemy.

Konkurs na stypendia dla profesorów wizytujących 02.12.2014 r.
  Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stypendia dla profesorów wizytujących  na rok akademicki 2014/15 w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)”. Więcej

Konkurs na przygotowanie materiałów dydaktycznych 02.12.2014 r.
  Wydziałowa Komisja Konkursowa Wydziału Chemii UMK ogłasza konkurs dla Zadania nr 9 realizowanego w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" na przygotowanie materiałów dydaktycznych... więcej

Uroczystość wręczenia dyplomów 19.11.2014 r.
  Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmnie zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich, licencjackich i inżynierskich.
Uroczystość odbędzie się 6 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11.
Podczas uroczystości pierwszy wykład im. Profesora Antoniego Swinarskiego wygłosi mgr Tomasz Moys - Wiceprezes Zarządu Polpharma SA

Wyróżnienie dla SKNCH  19.11.2014 r.
  Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Chemików Dariusz Śmiłowicz zajął III miejsce w kategorii za najlepszy referat z badań własnych podczas XLI Ogólnopolskiej Szkoły Chemii organizowanej przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii. Tytuł prezentacji: „Addukty złota(III) z peptydami w celowanej terapii antynowotworowej”. Gratulujemy!

Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN w dziedzinie chemii 19.11.2014 r.
  Nagrodę przyznaje Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk. W 2014 r. otrzymał ją prof. Bogusław Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki na Wydziale Chemii UMK, za cykl prac dotyczących Solwatacja a mechanizm retencji w elucji chormatograficznej w układzie RP HPLC i HILIC. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Nominacja profesorska 19.11.2014 r.
  Do grona profesorów UMK z Wydziału Chemii  dołączył prof. Stanisław Biniak. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w dniu 6 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Naukowiec z naszego Wydziału znalalazł się wśród 61 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki, którzy odebrali akty nominacyjne. Oprócz Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego w wydarzeniu wzięli udział Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Stanisław Koziej; ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP, Irena Wóycicka i Maciej Klimczak oraz doradcy. Więcej

Laureaci IV edycji Konkursu "Iuventus Plus"  17.11.2014 r.
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała  kwotę 37 865 592 zł na finansowanie  projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym. W IV edycji konkursu wyłoniono 145 laureatów, 2 z naszego Wydziału:
- dr Szymon Bocian
-
mgr Małgorzata Szultka
Gratulujemy! Pełna lista lauteatów - tutaj.

Otwarcie Centrum Innowacji Membranowych (CIM) 24.10.2014 r.

Formalne otwarcie CIM - uroczyste przecięcie wstęgi

Centrum Innowacji Membranowych MemBrain, Straż pod Ralskem k. Liberca, Czechy
W dniu 22 października 2014, dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Innowacji Membranowych (CIM) w miejscowości Straż pod Ralskem k. Liberca (Czechy). Centrum powstało z inicjatywy firm MemBrain i MEGA oraz Czeskiej Platformy Membranowej (CzPM), a pomysłodawcą tego projektu był Luboš Novak, prezes firmy MEGA i prezydent CzPM. CIM będzie m.in. wdrażało innowacyjne rozwiązania z zakresu membran jonowymiennych, procesów wykorzystujących membrany jonowymienne, a także procesów związanych z separacją gazów i par. W uroczystym otwarciu wzięło udział ok. 150 osób z Czech, Francji, Holandii, Izraela, Białorusi, Rosji i Polski. Gościem honorowym była prof. Ora Kedem - światowy autorytet w zakresie membran jonowymiennych oraz termodynamiki procesów nieodwracalnych. Przewidywana jest bliższa współpraca CIM z Katedrą Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów WCh UMK.

Ogólnopolski sukces magistranta 24.10.2014 r.
  Magister Damian Kasiorkiewicz (absolwent z 2012/2013) z Wydziału Chemii, został wyróżniony w konkursie SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii (tytuł pracy „Oznaczanie wybranych fito składników w surowcach roślinnych”).  Promotorem pracy magisterskiej była dr Marzanna Kurzawa (Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej). Gratulujemy.

Patent Plus IV konkurs 02.10.2014 r.
  Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP - w których zgłaszający zgodnie z deklaracją  ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.
Nabór wniosków rozpoczyna się 6 października 2014 r., a kończy 5 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.
Więcej

Granty dla młodych naukowców 23.09.2014 r.
  Dziekan Wydziału Chemii UMK ogłasza konkurs na granty Wydziału Chemii służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ramach działalności statutowej i zadań planowanych na rok akademicki 2014.  
Uprawnienie do ubiegania się o granty są młodzi naukowcy oraz doktorancki SDCh UMK spełniający wymogi określone w Regulaminie.  
Kalendarz procedury:
Termin składania wniosków: 2 – 10.10.2014
Rozstrzygnięcie konkursu do 15.10.2014
Termin składania odwołania do 22.10.2014
Rozpatrzenie odwołań do 30.10.2014

Dokumenty:
- Regulamin
- Załącznik nr 2
- Kalkulacja grantu
- Sprawozdanie

IV Międzynarodowa Konferencja naukowa dotycząca perwaporacji, permeacji par i destylacji membranowej  19.09.2014 r.
  IV Międzynarodowa Konferencja naukowa dotycząca perwaporacji, permeacji par i destylacji membranowej organizowana przez Zespół Membran i Procesów Membranowych (dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK) odbędzie się w Toruniu w dniach 21-24 września br. (Hotel Uniwersytecki). Referaty plenarne wygłoszą zaproszeni wykładowcy, eksperci w dziedzinie membran i procesów membranowych:
- prof. Hassan Arafat, Masdar Institute of Science and Technology (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
- dr Richard Baker, Membrane Technology and Research Inc., Kalifornia, USA
- prof. Stephane Marais, University of Rouen, Francja
- dr Pieter Vandezande, VITO, Belgia
60 uczestników konferencji z 20 krajów, w tym młodzi naukowcy, zaprezentują najnowsze wyniki swoich badań naukowych w dziedzinie membran i procesów membranowych.  
 

Copernican Letters 19.09.2014 r.
  Copernican Letters Czasopismo Wydziału Chemii "Copernican Letters" zostało umieszczone na platformie cyfrowej czasopism UMK. Copernican Letters jest międzynarodowym czasopismem obejmującym następujące dziedziny nauki:
- Chemia
- Chemia materiałowa
- Nauki o życiu
- Technologia
- Biotechnologia
Informacje związane z procedurą publikacyjną są zamieszczone na stronie czasopisma. W prace zaangażowany był zespół w składzie: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK, dr hab. Anna Katafias i mgr Joanna Kujawa.
W chwili obecnej, na platformie umieszczane są także publikacje z czterech pierwszych woluminów Copernican Letters, nad których przygotowaniem i złożeniem pracowały: dr Anna Kmieciak, mgr Marta Chylińska i mgr Anna Filipiak-Szok. Osoby te dołączyły do zespołu redakcyjnego.
 

The 9th Torunian Carbon Symposium 15.09.2014 r.
  W dniach 14-18 września odbywa się The 9th Torunian Carbon Symposium, którego jednym z organizatorów jest Wydział Chemii.
Pierwsza edycja Torunian Carbon Symposium odbyła się w 1992 roku Od tego czasu rozszerzyliśmy zakres wymiany wiedzy w dziedzinie fizyki, chemii, inżynierii i technologii przemysłowych. Więcej

Kursy językowe w SPNJO UMK  08.09.2014 r.
  Trwają zapisy na kursy językowe w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK w roku akademickim 2014/2015.  Dla studentów, doktorantów, pracowników UMK oraz  członków ich rodzin (mąż, żona, dzieci) przewidziano  bardzo atrakcyjne ceny! Więcej

Wykład Prof. EI-ICHI NEGISHI 08.09.2014 r.
  Szanowni Państwo,
Gorąco zapraszam na wykład uniwersytecki organizowany przez JM Rektora, który wygłosi  Prof. EI-ICHI NEGISHI – laureat  NAGRODY  NOBLA  2010 w dziedzinie chemii. Wystąpienie tak wybitnego naukowca na Wydziale Chemii jest szczególnym zaszczytem, dlatego bardzo proszę wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-technicznych o obecność na wykładzie, który odbędzie się 12 września 2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w Audytorium II.
Potraktujmy ten wykład jako wyróżnienie dla Wydziału ze strony Magnificencji Rektora i udowodnijmy, że nasze zainteresowania naukowe są szerokie przez liczny udział w tym wydarzeniu.  
       Dziekan – Edward Szłyk

Szczegółowy plakat.
Notka biograficzna.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015     20.08.2014 r.
  Dziekan Wydziału Chemii informuje, że można składać wnioski o przyznanie  stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Więcej

GILA dziękuje za wsparcie działalności dydaktycznej    14.07.2014 r.
   Dyrekcja Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie serdecznie dziękuje Dziekanowi, pracownikom Wydziału Chemii za wsparcie działalności dydaktycznej, w zakresie kształcenia chemicznego i wychowywania uczniów. Szczególne podziękowania skierowane są do Pani dr T. Buszewskiej, Pana dra A. Kazubskiego i Pana dra A. Wolana, którzy nie szczędząc wysiłku i czasu przyczynili się do licznych sukcesów młodych chemików w GILA.

Pokazy chemiczne w SP 27   14.07.2014 r.
   Dyrekcja i Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu złożyła serdecznie podziękowania Panu Dziekanowi WCh, prof. dr hab. E. Szłykowi, za pokazy chemiczne Studenckiego Koła Naukowego Chemików i uatrakcyjnienie dnia „Podziel się talentem”.

VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie  14.07.2014 r.
  W dniach 25-27 czerwca 2014 w Chomiąży Szlacheckiej k. Żnina w ośrodku „Gród Piasta” odbyło się VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, organizowane przez Wydział Chemii UMK.
W Seminarium udział wzięło 112 doktorantów reprezentujących nauki chemiczne, biologiczne, medyczne, fizyczne oraz techniczne. Podczas 3-dniowego seminarium zostało wygłoszonych 68 wystąpień naukowych i zaprezentowano 89 posterów. Łącznie Jury przyznało 16 nagród za najlepsze komunikaty ustne i postery. Sponsor Generalny konferencji PerkinElmer przyznał dodatkowo 3 nagrody rzeczowe i 1 wyróżnienie.
Przybyli do nas doktoranci z Uczelni oraz Jednostek Badawczych z całej Polski (m.in. UMK, CM UMK  w Bydgoszczy, UKW, UTP w Bydgoszczy, UW, PW, WAT w Warszawie, AGH, UJ w Krakowie, UŁ, PŁ w Łodzi, UG, GUM w Gdańsku, UŚ w Katowicach, UW, UM we Wrocławiu, UP, UM w Poznaniu, UP w Lublinie, UWM w Olsztynie, ZUT, PUM w Szczecinie, UJK w Kielcach, PCz w Częstochowie, UZ w Zielonej Górze oraz Instytuty PAN z Warszawy, z Sopotu, z Lublina). Zapraszamy do wzięcia udziału IX Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się 24-26 czerwca 2015 roku. Więcej...

Wyniki konkursów NCN 24.06.2013 r.
  Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2013 roku.
W ramach konkursu OPUS 6 grant otrzymała:
- prof. dr hab. Alina Sionkowska - Oddziaływania pomiędzy kolagenem. kwasem hialuronowym i chitozanem w roztworze i cienkich filmach prowadzące do otrzymywania nowych materiałów do zastosowań biomedycznych i kosmetycznych
W ramach konkursu PRELUDIUM 6 granty otrzymali:
- mgr Justyna Walczak - Zastosowanie sprzężonych wielowymiarowych technik separacyjnych w analizie i identyfikacji kwasów z grupy omega 3 i omega 6
- mgr Paweł Piotr Pomastowski  - MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów oraz określenie wpływu antybiotyków na ich metabolizm
- mgr Damian Grzywiński - Polimerowe fazy stacjonarne zawierające nanocząstki srebra i złota w analityce związków biologicznie aktywnych

50. Jubileuszowy Konkurs Chemiczny im. Prof. Antoniego Swinarskiego  23.06.2014 r.
      W dniu 17 maja 2014 odbyła się uroczystość zakończenia 50. Jubileuszowego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W Komitecie Honorowym Obchodów Jubileuszowej Edycji Konkursu zasiedli: JM Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prezes ZG SITPChem, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes ZG PTChem, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Piotr Całbecki, Prezes ZW FOŚiGW w Toruniu, pani Emilia Kawka-Patek.
    Dziekan Wydziału Chemii UMK, prof. dr hab. Edward Szłyk wręczył zwycięzcom i laureatom Konkursu nagrody. Pamiątkowymi plakietkami i dyplomami uhonorowani zostali nauczyciele, w uznaniu za ich wieloletnią współpracę z Wydziałem Chemii UMK, w ramach Konkursu Chemicznego, popularyzację Konkursu i pozytywnego wizerunku chemii, a także w podziękowaniu za trud włożony w przygotowywanie uczniów do Konkursu. Pan Dziekan podziękował również dr hab. W. Kujawskiemu, prof. UMK, dr A. Kazubskiemu, dr T. Buszewskiej, mgr A. Szumera i mgr D. Kaczorowi za pomoc i zaangażowanie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. Podczas uroczystości zakończenia, w imieniu absolwentów Wydziału Chemii UMK i laureatów Konkursu Chemicznego, głos zabrał dr hab. Grzegorz Wrzeszcz.  

Podziękowanie  za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów chemicznych 16.06.2014 r.
  Dyrekcja i grono pedagogiczne III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu serdecznie dziękują za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów chemicznych dla uczniów klas II i III o profilu biologiczno-medycznym. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Pana dr Andrzeja Wolana oraz jego współpracowników za profesjonalizm, zaangażowanie, pomoc merytoryczną i organizacyjną.

Profesor Bogusław Buszewski otrzymał medal za zasługi dla Siedleckiej Uczelni   16.06.2014 r.
  Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wyróżnił Pana prof. dra hab. Bogusława Buszewskiego medalem za zasługi i wieloletnie wspieranie rozwoju Siedleckiej Uczelni. Ceremonia wręczenia odznaczenia odbyła się dnia 21 maja br., podczas Święta Uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy.

Walne zebranie koła SITPChem  16.06.2014 r.
  W dniu 5 czerwca 2014r. odbyło się walne zebranie członków koła SITPChem działającego na Wydziale Chemii. Głównym jego celem było powołanie nowego zarządu. Zebranie poprowadził Prezes Oddziału Toruńskiego SITPChem Pan Stefan Oborski. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi wybrano nowe władze koła na kadencję 2014-2018 w składzie:
Prezes: Jacek Nowaczyk
Vice prezes: Wojciech Kujawski
Sekretarz: Marzanna Kurzawa
Skarbnik: Witold Anusiak
Członek: Jerzy Ślot

VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 10.06.2014 r.
  W dniach  25-27 czerwca 2014r., w ośrodku ,,Gród Piasta" w Chomiąży Szlacheckiej k. Żnina odbędzie się VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, organizowane przez Wydział Chemii UMK.
W Komitecie Naukowym konferencji zasiądzie przedstawiciel władz dziekańskich , dr hab. Stanisław Koter, prof. UMK, dr Marzanna Kurzawa i dr Marcin Cichosz.
Honorowym Gościem konferencji będzie dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie internetowej  www.ksd.chem.umk.pl.

Ema Ghaeli - Gość z Uniwersytetu w Porto w Katedrze Chemii Biomateriałów i Kosmetyków 10.06.2014 r.
  W czerwcu na miesięcznym stażu w ramach Programu UE COST MP1301 przebywa w Katedrze Chemii Biomateriałów i Kosmetyków Ema Ghaeli z University of Porto, Instituto de Engenharia Biomédica (INEB), Portugal, Faculty of Materials Engineering and Bioengineering. W środę 18 czerwca br. p. Ghaeli wygłosi referat (informacje w załączniku). Serdecznie zapraszamy  (informacje w załaczniku).

Wizyta Profesora Yurij Ivanovych Prylutskyy z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego  10.06.2014 r.
  W czerwcu na zaproszenie dr hab. S. Biniaka (w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych") przebywa na WCh i WFAiIS prof. Yurij Ivanovych Prylutskyy z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego (KNU). Profesor jest wybitnym specjalistą w zakresie nanomateriałów do zastosowań w biotechnologii. Posiada szerokie kontakty międzynarodowe oraz koordynuje liczne unijne programy badawcze. 13 czerwca o godz. 12.15 przewidywane jest seminarium KChMAiK z jego udziałem (sala 240A).

Dr hab. S. Biniak, prof. UMK w Komitecie Naukowym 10.06.2014 r.
   Dr hab. S. Biniak, prof. UMK zasiadać będzie w Komitecie Naukowym konferencji „Diagnozowanie stanu środowiska – Metody badawcze – Prognozy” organizowanej przez UTP w Bydgoszczy w dniach 16-17 czerwca br..

Wizyta wykładowcy zagranicznego 03.06.2014 r.
  W ramach programu Erasmus na Wydziale Chemii gości w bieżącym tygodniu (prof. Latif KELEBEKLI   z Uniwersytetu w Ordu (Turcja). W poniedziełek (2 czerwca) gość zwiedzał Wydział Chemii, odbył robocze rozmowy w Katedrze Chemii Organicznej  i w Katedrze Chemii Biomateriałów i Kosmetyków oraz spotkał się z Kierownikiem Biura Programów Międzynarodowych UMK oraz z Koordynatorem Wydziałowym Erasmusa.
We wtorek (3 czerwca) o godz. 10 prof. Kelebekli wygłosi seminarium dla studentów i doktorantów, w Katedrze Chemii Organicznej.
Jest to kolejna wizyta wykładowcy zagranicznego w ramach programu Erasmus w semestrze letnim (w maju na Wydziale Chemii i w Katedrze Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów gościł prof. Anthony SZYMCZYK z Uniwersytetu w Rennes - Francja).

50 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny  im. prof. Antoniego Swinarskiego 07.05.2014 r.
Dnia 17 maja 2014 roku na Wydziale Chemii UMK w sali wykładowej im. Prof. A. Swinarskiego o godz. 11.00 nastąpi uroczyste zakończenie 50 Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. A. Swinarskiego.
Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszowego 50. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego:
- Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, JM Rektor UMK
- Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
- Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
- Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,   
 
W programie:
- Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemii UMK
- Wystąpienie przedstawicieli Komitetu Honorowego 50 Konkursu Chemicznego
- Wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom 50 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. A. Swinarskiego

- Uhonorowanie zasłużonych nauczycieli  Konkursu Chemicznego
- Wspomnienia absolwentów Wydziału Chemii UMK laureatów Konkursu
- Spotkanie towarzyskie na Wydziale Chemii, zwiedzanie muzeum.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, nauczycieli oraz sympatyków Konkursu Chemicznego do udziału w tej uroczystości i uświetnienia swoją obecnością Jubileuszu.  
Lista osób uhonorowanych pamiątkową plakietką za wieloletnią współpracę z Wydziałem Chemii UMK i krzewienie idei Konkursu Chemicznego:
1. Ś.p. prof. Juliusz Jankisz, I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (wyróżnienie przyznane pośmiertnie)
2. Prof. Jan Krysztopik, I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
3. Prof. Jerzy Lamęcki, I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
4. Prof. Joanna Lenkiewicz, Klasyczne LO im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach
5. Prof. Alojzy Markwitan, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy
6. Prof. Henryk Stankiewicz, I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.


Zwycięzcy 50 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego 
im. prof. Antoniego Swinarskiego
25.04.2014 r.
  1. Mateusz Szczygieł - I LO im. J. Zamojskiego, Zamość
  2. Dominik Zdybał - V LO im. A. Witkowskiego, Kraków
  3. Maciej Kucharski - XIV LO im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
  4. Jacek Płocharczyk - Klasyczne LO im. St. Konarskiego, Skierniewice
  5. Aleksander Ślusarczyk - LO im. Św. Jadwigi Królowej, Kielce
  6.  Stanisław Bednarz - V LO im. A. Witkowskiego, Kraków
  7. Łukasz Kapuśniak-  I Społeczne LO im. Unii Europejskiej, Zamość                                                                            Grzegorz Świątko - XIV LO im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
  8. Maciej Dyrbuś -  I LO im. L. Kruczkowskiego, Tychy
  9. Wojciech Lasoń -  XIV LO im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
  10. Aleksander Gurtowski - Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie, Toruń       

Zakończenie konkursu odbędzie się 17 maja o godzinie 11.00 Szczegółowe informacje będą zamieszczane sukcesywnie na stronie Konkursu.


Doroczny Wykład im. Profesora Antoniego Basińskiego 27.03.2014 r.
Tradycją Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest organizacja corocznych otwartych wykładów poświęconych pamięci Profesora Antoniego Basińskiego - twórcy toruńskiej chemii.
W trakcie wcześniejszych spotkań wykłady prezentowali najwybitniejsi polscy chemicy. Tegoroczny wykład pt.: "Polimery syntetyczne – błyskotliwa kariera i współczesne dylematy" wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk z Politechniki Warszawskiej. Uroczystość odbędzie 2 kwietnia 2014 r. o godz.11.00  w Audytorium I na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7.
Przed rozpoczęciem wykładu nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów doktorom, którzy  uzyskali w ostatnim roku stopień naukowy doktora nauk chemicznych.
Relacja z uroczystości

Rzecznik patentowy 04.02.2014 r.
  Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczyna pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rzecznik patentowy – mgr inż. Grzegorz Ćwikliński, którego zadaniem jest zapewnienie zainteresowanym pracownikom niezbędnej pomocy w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. W szczególności , rzecznik patentowy zapewni informacje patentowe dotyczące, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu, prac badawczych oraz ochronę zgłoszonych i opatentowanych wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych… więcej
Rzecznik patentowy mgr inż. Grzegorz Ćwikliński
e-mail: rzecznikpatentowy@umk.pl
telefon: (56) 611-48-28
adres: pok. 115 (I piętro), ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
dyżury: wtorek: 11.00 – 16.00; piątek: 9.00 – 14.00

Krok w przyszłość 31.01.2014 r.
  Projekt pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów" jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) we współpracy z uczelniami wyższymi z naszego regionu: m.in. UMK w Toruniu. W V edycji przedsięwzięcia przyznano 44 stypendia, 27 z nich otrzymają doktoranci z UMK. Większość (aż 20 stypendystów) to przedstawiciele Wydziału Chemii UMK. 
Lista laureatów z Wydziału Chemii - tutaj
Więcej: tutaj

Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-02
fax: +48 (56) 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
  Administrator strony