Katedra Chemii Nieorganicznej
i Koordynacyjnej
Katedra Chemii Nieorganicznej
i Koordynacyjnej
Pracownicy ...
Kierownik Katedry -
prof. dr hab. Przemysław Kita, prof. zw.

pokój 131
e-mail: pkita@chem.uni.torun.pl
telefon: (056) 611 43 37
Copyright © 2009 by Joanna Kujawa  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: aleusha@o2.pl
Wykaz ważniejszych publikacji:
· J. Chatłas, A. Katafias, P. Kita, Kinetic studies on mechanism of electron transfer between Cr2+(aq) and [Cr(bpy)3]3+ - ions, Polish J. Chem. 75, 293 (2001);
· E. Madej, O. Monsted, P. Kita, Base hydrolysis of macrocyclic chromium(III) complexes. Importance of ion-pair formation for kinetics and mechanism, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2361 (2002);
· O. Impert, A. Katafias, P. Kita, A. Mills, A. Pietkiewicz-Graczyk, G. Wrzeszcz, Kinetics and mechanism of a fast leuco-methylene blue oxidation by copper(II)-halide species in acidic aqueous media, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 348 (2003);
· A. Pietkiewicz-Graczyk, O. Impert, A. Katafias, P. Kita, Reactivity of two protolytic forms of methylene blue in reaction with ascorbic acid, Polish J. Chem., 77, 475 (2003);
· J. Chatłas, O. Impert, A. Katafias, P. Kita, G. Wrzeszcz, J. Eriksen, O. Monsted, A. Mills, Oxidation of chromium(III) by hexacyanoferrate(III) in strongly alkaline media: a stoichiometric, kinetic and ESR investigation, Transition Met. Chem., 29, 634 (2004);
· A. Katafias, E. Madej, O. Impert, B. Cywińska, P. Kita, Kinetics of nitrate(III) substitution from a macrocyclic chromium(III) complex in alkaline media, Polish. J. Chem., 78, 457 (2004);
· A. Katafias, O. Impert, P. Kita, G. Wrzeszcz, Kinetics and mechanism of a trans-tetraazamacrocyclic chromium(III) complex oxidation by hexacyanoferrate(III) in strongly alkaline media, Transition Met. Chem., 29, 855 (2004);
· J. Wiśniewska, P. Kita, Mechanistic study on the oxidation of promazine and chlorpromazine by hexaimidazolcobalt(III) in acidic aqueous media, Transition. Met. Chem., 31, 232-236 (2006);
· J. Wiśniewska, P. Kita, Copper(II)-catalyzed promazine oxidation by dioxygen in acidic aqueous solutions, Polish J. Chem., 80, 491-495 (2006);
· O. Impert, M. Kujawski and P. Kita, Kinetics of a bipyridine chromium(III) complex oxidation by hexacyanoferrate(III) in strongly alkaline media, Polish J. Chem., 80, 351-355 (2006);
· A. Topolski, H. Marai, J. Chatłas and P. Kita, Kinetic studies on formation of heterobimetallic complexes between some chromium(III) bipyridine species and hexacyanoferrates(II), Polish J. Chem., 80, 503-508 (2006);
· A. Katafias, O. Impert, P. Kita G. Wrzeszcz and D. Dominiak, Kinetics and mechanism of trans-[Cr(cyca)(OH)F]+ complex oxidation by [Fe(CN)6]3- ion in strongly alkaline aqueous solutions, Polish J. Chem., 80, 931-941 (2006);
· E. Madej, A. Katafias, P. Kita, J. Eriksen and O. Monsted, Kinetics and Mechanism of Ligand Substitution in Some Chromium(III) Tetraaza Macrocyclic Complexes in Acidic Media - Differences in Reactivity Between cis and trans Isomers, Eur. J. Inorg. Chem., 5098 (2006);
· A. Katafias, P. Kita, G. Wrzeszcz and A. Mills, Kinetics of the methylene blue oxidation by cerium(IV) in sulphuric acid solutions, Transition Met. Chem., 32, 31 (2007);
· J. Wiśniewska, P. Kita, G. Wrzeszcz, Kinetic and ESR studies of the copper(II)-halides mediated oxidation of promazine by dioxygen in acidic aqueous solutions, Transition. Met. Chem., 32, 857-863 (2007);
· A. Topolski, P. Kita, A. Katafias, Kinetics of the heterobimetallic complexes formation in the reactions between chromium(III) macrocyclic species and [Fe(CN)6]4- ions, Transition Met. Chem., 32, 1126-1130 (2007).
Staże naukowo - badawcze
· NRD, Dep. of Inorg. Chem., Univ. of Greifswald; wykład, seminarium, staż naukowy; 1 tydzień, 1982;
· Kanada/USA, Chem. Dep., Univ. of Alberta, Calgary, Colorado; staż naukowy; 12 miesięcy, 1983/84;
· Dania, Orseted Inst., Univ. of Copenhagen; wyklady, seminarium, 2 tygodnie, 1987;
· Kanada, Chem. Dep., Univ. of Alberta, Calgary; staż naukowy; 6 miesięcy, 1988;
· Anglia, Chem. Dep., Univ. of Warwick; wykład na konferencji, 3 dni, 1992;
· Dania, Orseted Inst., Univ. of Copenhagen; ustelenie współpracy naukowej i dydaktycznej, 7 dni, 1997;
· Anglia, Chem. Dep., Univ. of Wales; ustalenie współpracy naukowej i dydaktycznej, 3 tygodnie, 1997;
· Szwecja, Chem. Dep., Univ. of Lund; ustalenie współpracy naukowej i dydaktycznej, 7 dni, 1998;
· Holandia, Chem. Dep., Tech. Univ. of Eindhoven; ustalenie współpracy naukowej i dydaktycznej, 7 dni, 1998;
· Chorwacja, Univ. of Zagreb; 1999 Europian Conference on Inorganic Mechanisms; wykład, 4 dni, 2000;
· Univ. of Bremen, finansowane ze środków EU w ramach programu Leonardo daVinci CHLASTS, 1 tydzeń, 2004;
· Univ of Ciprus, finansowane ze środków EU w ramach programu Leonardo daVinci CHLASTS, 1 tydzeń, 2004;
· Univ. of Coimbra, finansowane ze środków EU w ramach programu Leonardo daVinci CHLASTS, 1 tydzeń, 2004;
· Univ. of Lizboa, w ramach programu Leonardo daVinci CHLASTS, 1 tydzień, 2005;
· Litwa, Univ. of Vilnus w ramach programu Leonardo daVinci CHLASTS, 1 tydzień, 2005;
· Canada, Univ. of Alberta, 1 tydzeń, 2005.
AKTUALNOŚCI
PRACOWNICY
prof. dr hab. Przemysław Kita, prof. zw. - Kierownik Katedry
dr hab. Ewa Kita, prof. nadzw. UMK
dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, adiunkt
dr Anna Katafias, adiunkt
dr Piotr Piszczek, adiunkt
dr Joanna Wiśniewska, adiunkt
dr Olga Impert, asystent
dr Tadeusz Muzioł, adiunkt
dr Aleksandra Radtke, asystent
dr Adrian Topolski, adiunkt
dr Ewa Przybylska - Grodzicka, pracownik naukowo-techniczny
st. techn. Grażyna Kotlarz, pracownik inżynieryjno-techniczny
DOKTORANCI
MAGISTRANCI
ZESPOŁY NAUKOWE
KIERUNKI BADAŃ
DYDAKTYKA
WYPOSAŻENIE
CIEKAWE MIEJSCA