Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   


Katedra Chemii
Środowiska i Bioanalityki

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-08
fax: +48 (56) 611-48-37


                        

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK przy współpracy z firmą A.G.A. Analytical oraz Zespołem Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych a także Zespołem Analityki Środowiskowej KChA PAN zaprasza do udziału w III Konferencji Naukowej „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”, która odbędzie się w dniach               7-9.04.2013 w Toruniu.

Konferencja jest dedykowana obecnym i potencjalnym użytkownikom instrumentów analitycznych wykorzystywanych w analityce wody. Zapraszamy analityków z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów ochrony środowiska oraz laboratoriów przemysłowych w szczególności związanych z produkcją wody, energii elektrycznej, farmaceutyków i obsługujących przemysł chemiczny.

Program naukowy obejmuje wykłady zaproszonych gości (30 min.), komunikaty (15 min.), sesje posterowe nawiązujące do teorii i praktyki z zakresu:
  • Analizy substancji jonowych
  • Chromatografii jonowej (IC)
  • Technik elektromigracyjnych (ITP, CZE)
  • Metod przygotowania próbek
  • Analizy przemysłowej
  • Analizy wód i ścieków
  • Monitoring środowiska
  • Chemometrii i modelowania
  • Metrologii i walidacji

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach praktycznych (warsztatach), które odbędą się w dniu  9 kwietnia w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK.

W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, dr Przemysławem Kosobuckim, lub Panią Beatą Supińską pod numerami: (56) 6114836, (56) 6114308,
e-mail: supinskab@chem.umk.pl.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Beata Supińska
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7

87-100 Toruńtel.
(56) 61144308

fax. (56) 6114836

e-mail: supinskab@chem.umk.pl

Program konferencji

Formularz rejestracyjny

 

 

 

Cyrkularz          Plakat konferencji