Zakład Krystalochemii i Biokrystalografii - Pracownicy


prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
e-mail: awojt@chem.uni.torun.pl
tel: (+48) (056) 611 4506
dr Anna Kozakiewicz
e-mail: akoza@chem.uni.torun.plUwagi i komentarze: Magdalena Siedlecka

Ostatnia modyfikacja 21.12.2007 r.
Oficjalna
strona UMK http://www.chem.uni.torun.pl/krys/pracownicy.html