Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

Historia

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki  Strona UMK       Odwiedź Toruń       Uniwersytet A-Z   


Pracownicy

   


Prof. dr hab. Marek Polasik
Kierownik Zakładu Spektroskopii Atomowej

Staże post-doktorskie: Physics Department, University of Fribourg, Szwajcaria.
Rozprawa doktorska: "Badanie wpływu korelacji elektronowej na strukturę energetyczną atomów wieloelektronowych" (wyróżniona Nagrodą MNiSW).
Rozprawa habilitacyjna: "Badania teoretyczne widm rentgenowskich towarzyszących procesom zderzeniowym".

e-mail: mpolasik@uni.torun.pl
CV with full list of publications


dr hab. Katarzyna Słabkowska
Adiunkt

Rozprawa doktorska: "Teoretyczne badania struktury widm rentgenowskich oraz ich zastosowania do interpretacji widm towarzyszących procesom zderzeniowym ze szczególnym uwzględnieniem widm pochodzących od pocisków".
Rozprawa habilitacyjna: "Teoretyczne parametry charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego umożliwiające odzwierciedlenie mechanizmu wytwarzania stanów K-2 oraz będące podstawą diagnostyki plazmy nisko- i wysoko-temperaturowej".

e-mail: katarzyna.slabkowska@uni.torun.pl
List of publications


dr Ewa Węder
Adiunkt naukowy

Rozprawa doktorska: "Diagnostyka plazmy generowanej różnymi metodami na podstawie struktur charakterystycznych linii rentgenowskich metali".

e-mail: ewaweder@umk.pl
List of publications

dr Łukasz Syrocki
Adiunkt naukowy

Rozprawa doktorska: "Uproszczone równanie Diraca-Coulomba dokładne do α2, badania struktury energetycznej atomów oraz diagnostyka parametrów plazmy".

e-mail: lukaszsyrocki@umk.pl
List of publications


Ostatniej modyfikacji dokonała: Ewa Węder, dnia 17.07.2017.