Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   


Katedra Chemii
Środowiska i Bioanalityki

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-08
fax: +48 (56) 611-48-37


  

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK przy współpracy z firmą A.G.A. Analytical oraz Zespołem Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych a także Zespołem Analityki Środowiskowej KChA PAN zaprasza do udziału w 5 Konferencji Naukowej „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”, która odbędzie się w dniach 2-4.04.2017 r. w Hotelu Rubbens&Monet, ul. Toruńska 10a, 87-148 w Łysomicach k. Torunia.

 

English version


Konferencja jest dedykowana obecnym i potencjalnym użytkownikom instrumentów analitycznych wykorzystywanych w analityce wody. Zapraszamy analityków z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów ochrony środowiska oraz laboratoriów przemysłowych w szczególności związanych z produkcją wody, energii elektrycznej, farmaceutyków i obsługujących przemysł chemiczny.
 

Program naukowy obejmuje wykłady zaproszonych gości (30 min.), komunikaty (15 min.), sesje posterowe nawiązujące do teorii i praktyki z zakresu:
• Analizy substancji jonowych
• Chromatografii jonowej (IC)
• Technik elektromigracyjnych (ITP, CZE)
• Metod przygotowania próbek
• Analizy przemysłowej
• Analizy wód i ścieków
• Monitoring środowiska
• Chemometrii i modelowania
• Metrologii i walidacji.

Program konferencji


Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach praktycznych (warsztatach), które odbędą się w dniu 4 kwietnia w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK.
W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Bogusławem Buszewskim, Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Przemysławem Kosobuckim lub Sekretarzem Konferencji: dr Joanną Rudnicką pod numerami telefonów: (56) 6656039, (56) 6114753, (56) 6114308.
 

Formularz zgłoszeniowy

Cyrkularz

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Dr Joanna Rudnicka
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
tel. (56) 665 6039
fax. (56) 611 4837

email: jrud@chem.umk.pl


Koszty uczestnictwa:

Przed 28.02.2017     Po 1.03.2017
            350 PLN       400 PLN  - pełne uczestnictwo

            250 PLN       300 PLN  - osoba towarzysząca

            150 PLN       200 PLN  - doktoranci

Opłatę należy wnieść na konto:
PTChem-Chemicus, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, NIP: 525 257 65 35,
BGŻ S.A. IV O. w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
Nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0320 9360 z dopiskiem –
Jonówka

Koszt uczestnictwa zawiera: opłatę rejestracyjną, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, wystawę, udział w warsztatach. Nie obejmuje kosztu noclegu.

 

Osoby opłacające udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych, zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie w formie elektronicznej na adres: jrud@chem.umk.pl oświadczenia o finansowaniu konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Oświadczenie VAT- o finansowaniu ze środków publicznych- pobierz pdf


Zakwaterowanie
Konferencja odbędzie się w Hotelu Rubbens&Monet.
ul. Toruńska 10a, 87-148 Łysomice

Recepcja Hotelu Monet:
tel.: +48 56-678-30-15, +48 56-678-30-16

Dla uczestników 5 Konferencji Naukowej Monitoring i Analiza Wody jest specjalna oferta. Proszę o dokonywanie rezerwacji drogą mailową: biuro@rubbens.pl

Uczestnicy konferencji sami rezerwują i opłacają noclegi!
 

Streszczenie:
Streszczenie (jedna strona formatu A4) powinno być napisane przy użyciu czcionki 12 Times New Roman, z pojedynczymi spacjami. Tytuł: wielkimi literami. Autor(rzy): nazwisko po inicjałach imienia; w przypadku pracy zespołowej należy podkreślić nazwisko autora prezentującego wyniki. Adres autora(ów) - należy podać pełny adres pocztowy i elektroniczny. Streszczenie należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie MS Word) do 28 lutego 2017 r. na adres e-mail.

 

Prezentacja posterowa:
Każdy Autor otrzyma możliwość prezentacji posteru na tablicy o wymiarach 110 cm x110 cm. Kopie posteru w formacie A4 można umieszczać u dołu tablicy. Każdy poster otrzyma numer odpowiadający numerowi w materiałach konferencyjnych. Postery trzeba umieścić na tablicy przed pierwszym wykładem.