Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   


Katedra Chemii
Środowiska i Bioanalityki

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-08
fax: +48 (56) 611-48-37


 Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN

Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki

Kierownik Centrum Metod  Separacyjnych i Bionalitycznych BioSep


Tel. +48 (56) 611-43-08, +48 (56) 665-60-38
E-mail

Dziedziny badań:

chemia środowiska, fizykochemia powierzchni, chemia analityczna - chromatograficzna i techniki pokrewne, spektroskopia.

Tematyka badań:

Preparatyka wypełnień i kolumn do chromatografii i technik pokrewnych, miniaturyzacja (zwłaszcza do HPLC, SPE, CZE, etc.),

Fizykochemiczne badania oraz opis powierzchni niemodyfikowanych i modyfikowanych porowatych ciał stałych (adsorpcja, adsorbenty),

Teoria chromatografii i opracowanie nowych metodyk analitycznych do rutynowych oznaczeń środowiskowych (monitoring i kontrola), przygotowanie próbek, analiza: farmaceutyczna, biochemiczna, kliniczna, żywności, metabolomika, proteomika,

Utylizacja i neutralizacja odpadów, biotechnologia.

 

Lista publikacji

 

Wystąpienia