Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   


Katedra Chemii
Środowiska i Bioanalityki

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-08
fax: +48 (56) 611-48-37


 Lista publikacji:

 1. Michał Szumski, Damian Grzywiński, Bugusław Buszewski, Cholesterol-based polymeric monolithic columns for capillary liquid chromatography, J. Chromatogr. A 1373 (2014) 114-123.

 2. Michał Szumski, Damian Grzywiński, Wojciech Prus, Bugusław Buszewski, Monolithic molecularly imprinted polymeric capillary columns for isolation of aflatoxins, J. Chromatogr. A 1364 (2014) 163-170.

 3. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Preparation of monolothic capillary columns using supercritical fluid as a porogen solvent, Chromatographia 77 (2014) 1009-1017.

 4. Michał Szumski, Ewa Kłodzińska, Ewelina Dziubakiewicz, Katarzyna Hrynkiewicz, Bogusław Buszewski Effect of applied voltage on viability of bacteria during separation under electrophoretic conditions, J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol. 34 (2011) 2689-2698.

 5. Bogusław Buszewski, Julia Ricanyova, Renata M. Gadzała-Kopciuch, Michał Szumski Supramolecular recognition of estrogens via molecularly imprinted polymers, Anal. Bioanal. Chem. 397 (2010) 2977-2986.

 6. Ewa Kłodzińska, Michał Szumski, Bogusław Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz, Katarzyna Hrynkiewicz, Ewa Skwarek, Władysław Janusz Effect of zeta potential value on bacterial behavior during electrophoretic separation Electrophoresis 31 (2010) 1590-1596.

 7. Bogusław Buszewski, Michał Szumski, Ewa Kłodzinska, Reda Jarmalavičienė, Audrius Maruška Migration of bacteria through a monolith J. Chromatogr. A 1216 (2009) 6146-6150.

 8. Michał Szumski, Zdeňka Kučerova, Pavel Jandera, Bogusław Buszewski Electroosmotic flow in monolithic poly(styrene-co-divinylbenzene) capillary columns Electrophoresis 30 (2009) 583-588.

 9. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Effect of temperature during photopolymerization of capillary monolithic columns J. Sep. Sci. 32 (2009) 2574-2581.

 10. Ewa Kłodzińska, Michał Szumski, Katarzyna Hrynkiewicz, Ewelina Dziubakiewicz, Marek Jackowski, Bogusław Buszewski Differentiation of S. aureus strains by capillary electrophoresis, zeta potential and coagulase gene polymorphism Electrophoresis 30 (2009) 3086-3091.

 11. Michał Szumski, Ewa Kłodzińska, Bogusław Buszewski Application of fluorescence stereomicroscope as an in-line detection unit for electrophoretic separation of bacteria, Microchimica Acta 164 (2009) 287-291.

 12. Magdalena Ligor, Reda Jarmalavičienė, Michał Szumski, Audrius Maruska, Bogusław Buszewski Determination of volatile and non-volatile products of milk biofermentation process using capillary zone electrophoresis and solid phase microextraction coupled to gas chromatography J. Sep. Sci. 31 (2008) 2707-2713.

 13. Reda Jarmalavičienė, Michał Szumski, Olga Kornyšova, Ewa Kłodzińska, Douglas Westerlund, Stanislas Krawczyk, Donatas Mickevičius, Bogusław Buszewski, Audrius Maruška Coupling of solid-phase microextraction continuous bed (monolithic) capillaries with capillary zone electrophoresis for direct analysis of drugs in biological fluids, Electrophoresis 29 (2008) 1753-1760.

 14. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Preparation and application of monolithic beds in separation of selected natural biologically important compounds, J. Sep. Sci. 30 (2007) 55-66.

 15. Michał Szumski, Ewa Kłodzińska, Reda Jarmalavičienė, Audrius Maruška, Bogusław Buszewski Considerations on influence of charge distribution on determination of biomolecules and microorganisms and tailoring the monolithic (continuous bed) materials for bioseparations, J. Biochem. Biophys. Methods 70 (2007) 107-115.

 16. Julien Courtois, Michał Szumski, Fredrik Georgsson, Knut Irgum Assessing the macroporous structure of monolithic columns by transmission electron microscopy, Anal. Chem. 79 (2007) 335-344.

 17. Zdenka Kučerová, Michał Szumski, Bogusław Buszewski, Pavel Jandera, Alkylated poly(styrene-divinylbenzene) monolithic columns for µ-HPLC and CEC separation of phenolic acids, J. Sep.Sci. 30 (2007) 3018-3026.

 18. Petrus Hemström, Michał Szumski, Knut Irgum Atom-transfer radical graft polymerization initiated directly from silica applied to functionalization of stationary phases for high-performance liquid chromatography in the hydrophilic interaction chromatography mode, Anal. Chem. 78 (2006) 7098-7103.

 19. Julien Courtois, Michał Szumski, Emil Byström, Agnieszka Iwasiewicz, Andrei Shchukarev, Knut Irgum A study of surface modification and anchoring techniques used in the preparation of monolithic micro-columns in fused silica capillaries, J. Sep. Sci. 29 (2006) 14-24.

 20. Michał Szumski, Ewa Kłodzińska, Bogusław Buszewski Separation of microorganisms using electromigration techniques, J. Chromatogr. A 1084 (2005) 186-193.

 21. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Molecularly imprinted polymers: A new tool for separation of steroid isomers J. Sep. Sci. 27 (2004) 837-842.

 22. Ewa Kłodzińska, Wojciech Filipiak, Michał Szumski, Bogusław Buszewski Lab on a chip, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.11, Nr S4. (2004) 423-462.

 23. Bogusław Buszewski, Michał Szumski The study of bed homogeneity of methacrylate-based monolithic columns for micro-HPLC and CEC, Chromatographia 60 (2004) 261-267.

 24. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Study of electroosmotic flow in packed capillary columns, J. Chromatogr. A 1032 (2004) 141-148.

 25. Bogusław Buszewski, Michał Szumski, Ewa Kłodzińska, Hanna Dahm Separation of Bacteria by capillary electrophoresis, J. Sep. Sci. 11 (2003) 1045 - 1049.

 26. Renata M. Gadzała-Kopciuch, Michał Szumski, Bogusław Buszewski: Determination of Biotin in pharmaceutical preparation by means of HPLC or MEKC, J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol., 26 (2) (2003) 191 - 201.

 27. Bogusław Buszewski, Tadeusza Buszewska, Michał Szumski, Jerzy Siepak Simultaneous determination of phenols and polyaromatic hydrocarbons isolated from environmental samples by SFE-SPE-HPLC – Chem. Anal. (Warsaw), 47(6)(2002).

 28. Bogusław Buszewski, Michał Szumski & Szymon Suś Methacrylate-based monolithic columns for micro-HPLC and CEC, LC & GC Europe, 15 (12) (2002) 782 - 798.

 29. Michał Szumski & Bogusław Buszewski State of the art in miniaturized separation techniques, Crit. Rev. Anal. Chem. 32 (2002) 1 – 46.

 30. Magdalena Ligor, Michał Szumski, Bogusław Buszewski, Isolation and determination of flavour and fragrance components from natural products by SPME/GC and SFE/GC methods, Intern. Lab. 30 (1)(2000) 22-25.

 31. Michał Szumski, Bogusław Buszewski, On-line SFE-SPE coupling as a selective trap for extract collection – Intern. Lab., 29(7)(1999) 20 – 25.

 32. Bogusław Buszewski, Michał Szumski, Magdaena Ligor, Miniaturization in separation systems as the future of trace analysis, w: Proceedings Ars Separatoria-Gniew’99, B. Lenarcik (red. nauk.), Wyd. ART Bydgoszcz 1999, 7 – 10.

 33. Bogusław Buszewski, Michał Szumski, Jiri Vejrosta: Ekstraktor nadkrytyczny SE-1 (Supercritical fluid extractor SE-1), Aparatura Dydaktyczna i Badawcza (ADiB), 1 (1998) 12 - 18.

 34. Bogusław Buszewski, Michał Szumski, Mobilne laboratorium dydaktyczno- badawcze (Mobile laboratory for education and research), Laboratoria, Aparatura, Badania (LAB), 3 (1998) 4 – 5.

 35. Michał Szumski, Andrzej Chmarzyński, Bogusław Buszewski, Wykorzystanie ekstrakcji w stanie nadkrytycznym do oznaczania WWA w stałych matrycach środowiskowych (Application of supercritical fluid extraction for the determination of PAHs in solid environmental matrices), w: Wyznaczanie stref oddziaływania składowisk odpadów na podstawie monitoringu (in Determination of impact zones of waste storages by monitoring); J. Lasa & Zb. Makles (red. nauk.) Wyd. CCNS Sp. z o.o. Kraków 1997 p. 36 - 47.

Książki i rozdziały:

1. Współautorstwo skryptu Bogusław Buszewski, Renata. Gadzała-Kopciuch (red.) Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska, cz. II Analityka i kontrola w chemii środowiska, Wydawnictwo UMK, (2003) Toruń.

2. Bogusław Buszewski, Wojciech Filipiak, Ewa Kłodzińska, Michał Szumski Miniaturyzacja w chromatografii i technikach pokrewnych – rozdział do książki pt. Miniaturyzacja w analityce pod red. Zb. Brzózki, PWW, (2005) Warszawa, ISBN 83-7207-563-8, s. 129-174.

3. Bogusław Buszewski, Ewa Kłodzińska, Michał Szumski, Marek Noga, Jerzy Silberring, Elektroforeza kapilarna - rozdział do książki pt. Proteomika i metabolomika pod red. Agnieszki Kraj, Anny Drabik i Jerzego Silberringa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, (2011), Warszawa, ISBN 978-83-235-0765-9, s. 85-96.

4. Ewa Kłodzińska, Michał Szumski, Bogusław Buszewski, Nowe podejście w oznaczaniu i identyfikacji mikroorganizmów - rozdział do książki pt. Proteomika i metabolomika pod red. Agnieszki Kraj, Anny Drabik i prof. Jerzego Silberringa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, (2011) Warszawa, ISBN 978-83-235-0765-9, s. 445-454.

5. Współredakcja monografii: Bogusław Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz i Michał Szumski (redaktorzy) Techniki elektromigracyjne – teoria i praktyka, Wydawnictwo Malamut, (2012) Warszawa, ISBN 978-83-925269-9-5. W monografii tej autorstwo i współautorstwo rozdziałów:
a. Michał Szumski Aparatura, s. 45-93.
b. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Analiza jakościowa i ilościowa – interpretacja elektroferogramów, s. 94-102.
c. Michał Szumski Techniki elektrochromatograficzne. Elektrochromatografia kapilarna, s. 192-228.
d. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Elektroforeza w układach niewodnych, s. 242-253.

6. Współredakcja monografii: Bogusław Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz i Michał Szumski (redaktorzy) Electromigration techniques – theory and practice, Springer, (2013) Berlin, Heidelberg, ISBN 978-3-642-35042-9. W monografii tej autorstwo i współautorstwo rozdziałów:
a. Michał Szumski Equipment, s. 27-68.
b. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Qualitative and Quantitative Analysis: Interpretation of Electropherograms, s. 69-76.
c. Michał Szumski Electrochromatographic Methods: Capillary Electrochromatography, s. 159-190.
d. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Non-Aqueous Capillary Electrophoresis, s. 203-214.