Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   


Katedra Chemii
Środowiska i Bioanalityki

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-08
fax: +48 (56) 611-48-37


 Lista publikacji:

 1. M. Szumski, A. Chmarzyński & B. Buszewski: Wykorzystanie ekstrakcji w stanie nadkrytycznym do oznaczania WWA w stałych matrycach środowiskowych (Application of supercritical fluid extraction for the determination of PAHs in solid environmental matrices), w: Wyznaczanie stref oddziaływania składowisk odpadów na podstawie monitoringu (in Determination of impact zones of waste storages by monitoring); J. Lasa & Zb. Makles (red. nauk.) Wyd. CCNS Sp. z o.o. Kraków 1997 p. 36 - 47.

 2. B. Buszewski, M. Szumski & J. Vejrosta: Ekstraktor nadkrytyczny SE-1 (Supercritical fluid extractor SE-1), Aparatura Dydaktyczna i Badawcza (ADiB), 1 (1998) 12 - 18.

 3. B. Buszewski & M. Szumski: Mobilne laboratorium dydaktyczno- badawcze (Mobile laboratory for education and research), Laboratoria, Aparatura, Badania (LAB), 3 (1998) 4 – 5.

 4. B. Buszewski, M. Szumski, M. Ligor: Miniaturization in separation systems  as the future of trace analysis, w: Proceedings Ars Separatoria-Gniew’99, B. Lenarcik (red. nauk.), Wyd. ART Bydgoszcz  1999, 7 – 10.

 5. M. Szumski & B. Buszewski: On-line SFE-SPE coupling as a selective trap  for extract collection  Intern. Lab., 29(7)(1999) 20 – 25.

 6. M. Ligor, M. Szumski & B. Buszewski, Isolation and determination of  flavour and fragrance components from natural products by SPME/GC and SFE/GC  methods, Intern. Lab. 30 (1)(2000) 22-25.

 7. M. Szumski & B. Buszewski:  State of the art in miniaturized separation techniques,  Crit. Rev. Anal. Chem. 32 (2002) 1 – 46.

 8. B. Buszewski, M. Szumski & Sz. Suś: Methacrylate-based monolithic columns for micro-HPLC and CEC, LC & GC Europe, 15 (12) (2002) 782 - 798.

 9. B. Buszewski, T. Buszewska, M. Szumski & J. Siepak: Simultaneous determination of phenols and polyaromatic hydrocarbons isolated from environmental samples by SFE-SPE-HPLCChem. Anal. (Warsaw), 47(6)(2002).

 10. R.M. Gadzała-Kopciuch, M. Szumski & B. Buszewski: Determination of  Biotin in pharmaceutical preparation by means of HPLC or MEKC, J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol.,  26 (2) (2003) 191 - 201.

 11. B. Buszewski, M. Szumski, E. Kłodzińska & H. Dahm: Separation of Bacteria by capillary electrophoresis, J. Sep. Sci. 11 (2003) 1045 - 1049.

 12. M. Szumski, B. Buszewski: Study of electroosmotic flow in packed capillary columns, J. Chromatogr. A 1032 (2004) 141-148.

 13. B. Buszewski, M. Szumski  The study of bed homogeneity of methacrylate-based monolithic columns for micro-HPLC and CEC, Chromatographia 60 (2004) 261-267.

 14. M. Szumski, B. Buszewski Molecularly imprinted polymers: A new tool for separation of steroid isomers J. Sep. Sci. 27 (2004) 837-842.

 15. M. Szumski, E. Kłodzińska, B. Buszewski Separation of microorganisms using electromigration techniques, J. Chromatogr. A 1084 (2005) 186-193.

 16. E. Kłodzińska, W. Filipiak, M. Szumski, B. Buszewski Lab on a chip, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.11, Nr S4. (2004) 423-462.

 17. współautorstwo monografii: B. Buszewski &. R. Gadzała-Kopciuch (red.) Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska, cz. II Analityka i kontrola w chemii środowiska, Wydawnictwo UMK, (2003) Toruń.

 18. B. Buszewski, W. Filipiak, E. Kłodzińska, M. Szumski, Miniaturyzacja w chromatografii i technikach pokrewnych – rozdział do książki pt. Nowoczesne techniki analityczne pod red. prof. Zb. Brzózki, PWN, (2005) Warszawa.

 19. Julien Courtois, Michał Szumski, Emil Byström, Agnieszka Iwasiewicz, Andrei Shchukarev, Knut Irgum A study of surface modification and anchoring techniques used in the preparation of monolithic micro-columns in fused silica capillaries, J. Sep. Sci. 29 (2006) 14-24.

 20. Petrus Hemström, Michał Szumski, Knut Irgum Atom-transfer radical graft polymerization initiated directly from silica applied to functionalization of stationary phases for high-performance liquid chromatography in the hydrophilic interaction chromatography mode, Anal. Chem. 78 (2006) 7098-7103.

 21. Julien Courtois, Michał Szumski, Fredrik Georgsson, Knut Irgum Assessing the macroporous structure of monolithic columns by transmission electron microscopy, Anal. Chem. 79 (2007) 335-344.

 22. Michał Szumski, Ewa Kłodzińska, Reda Jarmalavičienė, Audrius Maruška, Bogusław Buszewski Considerations on influence of charge distribution on determination of biomolecules and microorganisms and tailoring the monolithic (continuous bed) materials for bioseparations, J. Biochem. Biophys. Methods 70 (2007) 107-115.

 23. Michał Szumski, Bogusław Buszewski Preparation and application of monolithic beds in separation of selected natural biologically important compounds, J. Sep. Sci. 30 (2007) 55-66.

 24. Zdenka Kučerová, Michał Szumski, Bogusław Buszewski, Pavel Jandera, Alkylated poly(styrene-divinylbenzene) monolithic columns for µ-HPLC and CEC separation of phenolic acids, J. Sep.Sci. 30 (2007) 3018-3026.

 25. Reda Jarmalavičienė, Michał Szumski, Olga Kornyšova, Ewa Kłodzińska, Douglas Westerlund, Stanislas Krawczyk, Donatas Mickevičius, Bogusław Buszewski, Audrius Maruška Coupling of solid-phase microextraction continuous bed (monolithic) capillaries with capillary zone electrophoresis for direct analysis of drugs in biological fluids, Electrophoresis 29 (2008) 1753-1760.

 26. Michał Szumski, Ewa Kłodzińska, Bogusław Buszewski Application of  fluorescence stereomicroscope as an in-line detection unit for electrophoretic separation of bacteria, Microchimica Acta (accepted, DOI: 10.1007/s00604-008-0069-3).

 27. Magdalena Ligor, Reda Jarmalavičienė, Michał Szumski, Audrius Maruska, Bogusław Buszewski Determination of volatile and non-volatile products of milk biofermentation process using capillary zone electrophoresis and  solid phase microextraction coupled to gas chromatography, J. Sep. Sci. 31 (2008) 2707-2713.

 28. Michał Szumski, Zdeňka Kučerova, Pavel Jandera, Bogusław Buszewski Electroosmotic flow in monolithic poly(styrene-co-divinylbenzene) capillary columns Electrophoresis (w druku)

 29. Reda Jarmalavičienė, Ewa Kłodzinska, Michał Szumski, Audrius Maruška and Bogusław Buszewski Effect of continuous bed porosity on bacteria separation J. Chromatogr. (w recenzji)