Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   


Katedra Chemii
Środowiska i Bioanalityki

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-08
fax: +48 (56) 611-48-37


 Wystąpienia:
 

 1. B. BUSZEWSKI: (Naga) Prawda o estrogenach. Ich rola, metabolizm i oznaczanie, Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi, 21 stycznia 2009

 2. B. BUSZEWSKI: Packing of supramolecular interactions for determination of compounds with biological activity, 20th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis, Agra (Indie), March 1-4, 2009

 3. B. BUSZEWSKI, Sz. Bocian, A. Nowaczyk, P. Vajda, A. Felinger: Raz jeszcze słów parę o wpływie gęstości pokrycia fazy stacjonarnej na retencję analitu w warunkach hydroorganicznych, IV Konferencja Chromatograficzna “Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”, Łódź, 8-9 kwietnia 2009

 4. B. BUSZEWSKI, P. Kosobucki, S. Studzińska: Determination of ionic liquids by separation techniques. Problems and solutions, Konferencja Chromatograficzna “Analityka substancji o charakterze jonowym”, Toruń-Łysomice, 23-24 kwietnia 2009

 5. B. BUSZEWSKI, T. Ligor, T. Jezierski, A. Ulanowska: Natural and artificial nose in search of early cancer marker, International Conference on Breath and Breath Odor Research – BREATH 2009, Dortmund, April 26-30, 2009

 6. B. BUSZEWSKI, S. Studzińska, M. Moravcova, P. Kosobucki: Ciecze jonowe a techniki separacyjne; problemy i wyzwania, Sympozjum „Zielona chemia – nowe wyzwania analityki”, Ślesin 11-13 maja 2009

 7. B. BUSZEWSKI, P. Kosobucki, S. Studzińska, J. Kowalska: Determination of ionic liquids in natural samples by separation techniques. Problems and solutions, 12th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, Sztokholm (Szwecja) June 14-17, 2009

 8. B. BUSZEWSKI: Laboratoria w pracy naukowo-badawczej, seminarium :Polskie laboratoria w Europie. Bezpieczeństwo-ekologia-finansowanie”, Toruń, 18 czerwca 2009

 9. B. BUSZEWSKI, S. Studzińska, P. Kosobucki: Determination of ionic liquids in natural samples by separation techniques. Problems and solutions, II International Conference “Impact of environmental pollution on public health”, Brasov (Rumunia) July 16-19, 2009

 10. B. BUSZEWSKI, E. Klodzińska, M. Szumski, E. Dziubakiewicz: Consideration of influence of charge distribution on determination of biomolecules, 5th Symposium on Separations and Related Techniques by Nordic Society of Separation Science, Tallinn (Estonia) August 26-29, 2009, L-218

 11. B. BUSZEWSKI, R. Gadzała-Kopciuch, J. Ričanyová: Molecularly imprinted polymer (MIP) for determination of compounds with biological activity, 9th International Conference “Vitamins, nutrition, diagnostics”, Brno (Czech Republic) August 31-September 2, 2009

 12. B. BUSZEWSKI, R. Gadzała-Kopciuch, J. Ričanyová: Packing of supramolecular interaction for determination of compounds with biological activity, 8th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods and 15th International Symposium on Separation Sciences, Siofok (Węgry) September 2-4, 2009

 13. B. BUSZEWSKI, T. Ligor, A. Ulanowska, A. Amann: Hyphenated separation techniques in searching of biomarkers for early cancer diagnosis, EuroAnalysis 2009 “The impact of analytical chemistry on quality of life”, Innsbruck (Austria) September 6-10, 2009

 14. B. BUSZEWSKI: Application of hyphenated separation techniques in search for cancer biomarkers, Analytica Anacon India 2009, Hyderabad, September 29 – October 1, 2009

 15. B. BUSZEWSKI: New solutions and challenges in chromatography and related techniques. Quo vadis separation science?,1st Asian-Pacific International Symposium on Lab on Chip (APLOC 2009) i 9th Asian-Pacific International Symposiums on Microscale Separations and Analysis, Shanghai (China), October 26 – November 4, 2009

 16. B. BUSZEWSKI: Metabolomika: współczesna platforma w analityce i chemometrii. Jubileusz 80-lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 27 listopada 2009

 17. B. BUSZEWSKI, E. Dziubakiewicz, E. Kłodzińska, K. Hrynkiewicz., P. Olszowy, M. Szumski: Considerations on influence of charge distribution on determination of pathogenic bacteria by electromigration techniques, Microscale Bioseparation (MSB), Praga, March 21-25, 2010

 18. B. BUSZEWSKI: New solutions and challenges in chromatography and related techniques. Quo vadis separation sciences?, VII Multidisciplinary Conference on Drug Research, Zakopane, 10-12 maja 2010

 19. B. BUSZEWSKI: New packing of supramolecular interaction for monitoring and determination of compounds with biological activity, 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg (Niemcy), August 29 – September 2, 2010

 20. B. BUSZEWSKI, S. Studzińska: Determination of ionic liquids in natural samples by separation techniques. Problems and solutions?, 16th International Symposium on Separation Science, Rzym (Włochy), September 6-10, 2010

 21. B. BUSZEWSKI: Electromigration methods for the separation of bacteria effect of charge distribution, 28th International Symposium on Chromatography, Valencia (Hiszpania), September 12-16, 2010

 22. B. BUSZEWSKI, S. Studzińska, P. Kosobucki: Determination of ionic liquids In environmental and biological samples by separation techniques. Problems and solutions?, XII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, Taormina (Italy), September 26-30, 2010,

 23. B. BUSZEWSKI: Łączone techniki separacyjne w poszukiwaniu (bio)markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, Zjawiska Międzyfazowe: Wczoraj, Dziś i Jutro, Lublin, 1-2 października 2010

 24. B. BUSZEWSKI, Poszukiwanie (Bio) markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych za pomocą łączonych technik separacyjnych ze specyficzną detekcją, Ogólnopolska Konferencja: Nowe trendy gastroenterologiczne w zasięgu ręki, Ciechocinek, 8-9 października 2010

 25. B. BUSZEWSKI: Inteligentne fazy stacjonarne (wypełnienia monolityczne i z odciskiem molekularnym) w oznaczaniu substancji biologicznie aktywnych za pomocą technik separacyjnych, wykład na zaproszenie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 29 listopada 2010

 26. B. BUSZEWSKI: Quo vadis separation science? Nowe możliwości i wyzwania, XV Konferencja Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej, Kraków 6-7 grudnia 2010

 27. B. BUSZEWSKI: Separation of microorganisms and its products by hyphenated separation techniques. Problems and solutions, 40th SACI Convention and the 3rd FASC Meeting, Johannesburg (RPA), January 16-21, 2011

 28. B. BUSZEWSKI: Kobiety w nauce, życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie, Międzynarodowa Konferencja ExpoChem 2011, Katowice 23-24 lutego 2011

 29. B. BUSZEWSKI: Maria Skłodowska-Curie – jej życie i osiągnięcia naukowe, XIII Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, Warszawa 9-11 marca 2011

 30. B. BUSZEWSKI: New parking of supramolecular interaction for monitoring and determination of compounds with biological activity, 2nd Analytica Vietnam Conference, Ho Chi Minh City, April 7-8, 2011

 31. B. BUSZEWSKI: Chemistry - philosophical component in science. Maria skłodowska-Curie and her life, Conference on Ethics & Science "Culture of Responsibility", Modena, April 28-30, 2011

 32. B. BUSZEWSKI: Maria Skłodowska-Curie - jej życie i osiągnięcia, Konferencja w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej z okazji Międzynarodowego Roku Chemii IYC 2011 i Roku Marii Skłodowskiej-Curie MSC-100 "Chemia w rozwoju i postępie cywilizacji", 7 czerwca 2011, Senat RP, Warszawa

 33. B. BUSZEWSKI: Metody przygotowania próbek do analizy, konferencja NT. Współczesnych wyzwań chemii analitycznej. Możliwości i zastosowanie nowoczesnych metod analizy w farmacji w świetle obowiązujących wymagań GMP, Kraków 10 czerwca 2011

 34. B. BUSZEWSKI: Preparation, characterization and application of chemically modified surfaces in determination biologically important compounds, Szkoła Letnia HPLC, Bratislava, June 13-17, 2011

 35. B. BUSZEWSKI, Sz. Bocian: Residual silanols – the old problem and the new facts in chromatographic elution, 36th International Symposium on HPLC and Related Techniques, Budapest, June 19-23, 2011

 36. B. BUSZEWSKI: Year 2011. The year of Maria Skłodowska-Curie in the International Year of Chemistry, IX Konferencja Chromatograficzna “Chromatgorafia? To przecież codzienność!”, Poznań 26-29 czerwca 2011

 37. B. BUSZEWSKI: Maria Skłodowska-Curie – the woman who changed the world, 17th International Conference on Flow Injection Analysis, Kraków 3-8 lipiec 2011

 38. B. BUSZEWSKI, M. Szultka, P. Olszowy: New fibers for SPME and LC/MSn monitoring of selected drugs and their metabolites, 6th Conference of Nordic Separation Science Society, Ryga (Łotwa) 24-27 sierpnia 2011

 39. B. BUSZEWSKI: Metody przygotowania próbek do analizy: Transfer metody HPLC do UPLC w farmacji, Konferencja „Współczesne Wyzwania Chemii Analitycznej. Możliwości i zastosowanie nowoczesnych metod analizy w farmacji w świetle obowiązujących wymagań GMP”, Gliwice, 2-3 września 2011

 40. B. BUSZEWSKI, M. Szumski, R. Gadzała-Kopciuch: Smart surfaces In determination of mycotoxins In different matrices by sepration techniques, 17th International Symposium on Separation Sciences, Cluj-Napocca (Rumunia), September 5-9, 2011