Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   


Katedra Chemii
Środowiska i Bioanalityki

Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-08
fax: +48 (56) 611-48-37


 Wystąpienia:
 

 1. B. BUSZEWSKI, E. Dziubakiewicz, E. Kłodzińska, K. Hrynkiewicz., P. Olszowy,  M. Szumski: Considerations on influence of charge distribution on determination of pathogenic bacteria by electromigration techniques, Microscale Bioseparation (MSB), Praga, March 21-25, 2010

 2. B. BUSZEWSKI: New solutions and challenges in chromatography and related techniques. Quo vadis separation sciences?, VII Multidisciplinary Conference on Drug Research, Zakopane, 10-12 maja 2010r.

 3. T. Ligor, B. BUSZEWSKI: Analiza oddechu – wykorzystanie w diagnostyce medycznej, Środowisko - zdrowie – żywność, Ślesin, 17-19 maja 2010

 4. P. Kosobucki, B. BUSZEWSKI: Rola chemii analitycznej w ochronie środowiska, XV Konferencja Metrologia-Ekologia-Dydaktyka (MED.’10), Bela pod Pradedem, 3-5 czerwca 2010

 5. S. Studzińska, b. buszewski: Oznaczanie cieczy jonowych w próbkach biologicznych i środowiskowych za pomocą łączonych technik chromatograficznych, VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku”, Kraków, 4-9 lipca 2010

 6. B. BUSZEWSKI: New packing of supramolecular interaction for monitoring and determination of compounds with biological activity, 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg (Niemcy), August 29 – September 2, 2010

 7. B. BUSZEWSKI, T. Ligor, T. Jezierski: Natural and artificial nose in detection of volatile organic compounds for medical diagnosis, 10th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prague (Czech Republic), September 4-7, 2010

 8. M. Szumski, E. Dziubakiewicz, E. Kłodzińska, K. Hrynkiewicz, J. Szeliga, M. Jackowski, B. BUSZEWSKI: New facts in separation of microorganisms using electromigration techniques, 17th International Symposium on Electro-and Liquid Phase-separation Techniques, Baltimore (USA), August 29 – September 1, 2010

 9. B. BUSZEWSKI, S. Studzińska: Determination of ionic liquids in natural samples by separation techniques. Problems and solutions?, 16th International Symposium on Separation Science, Rzym (Włochy), September 6-10, 2010

 10. B. BUSZEWSKI: Electromigration methods for the separation of bacteria effect of charge distribution, 28th International Symposium on Chromatography, Valencia (Hiszpania), September 12-16, 2010

 11. B. BUSZEWSKI, S. Studzińska, P. Kosobucki: Determination of ionic liquids In environmental and biological samples by separation techniques. Problems and solutions?, XII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, Taormina (Italy), September 26-30, 2010

 12. B. BUSZEWSKI: Łączone techniki separacyjne w poszukiwaniu (bio)markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, Zjawiska Międzyfazowe: Wczoraj, Dzis i Jutro,  Lublin, 1-2 października 2010

 13. B. BUSZEWSKI, Poszukiwanie (Bio) markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych za pomocą łączonych technik separacyjnych ze specyficzną detekcją, Ogólnopolska Konferencja: Nowe trendy gastroenterologiczne w zasięgu ręki, Ciechocinek, 8-9 października 2010

 14. B. BUSZEWSKI: Inteligentne fazy stacjonarne (wypełnienia monolityczne i z odciskiem molekularnym) w oznaczaniu substancji biologicznie aktywnych za pomocą technik separacyjnych, wykład na zaproszenie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 29 listopada 2010r.

 15. B. BUSZEWSKI: Quo vadis separation science? Nowe możliwości i wyzwania, XV Konferencja Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej, Kraków 6-7 grudnia 2010r.

 16. B. BUSZEWSKI: Separation of microorganisms and its products by hyphenated separation techniques. Problems and solutions, 40th SACI Convention and the 3rd FASC Meeting, Johannesburg (RPA), January 16-21, 2011

 17. B. BUSZEWSKI: Kobiety w nauce, życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie, Międzynarodowa Konferencja ExpoChem 2011, Katowice 23-24 lutego 2011

 18. B. BUSZEWSKI: Maria Skłodowska-Curie – jej życie i osiągnięcia naukowe, XIII Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, Warszawa 9-11 marca 2011

 19. B. BUSZEWSKI: New packing of supramolecular interaction for monitoring and determination of compounds with biological activity, 2nd Analytica Vietnam Conference, Ho Chi Minh City, April 7-8, 2011

 20. B. BUSZEWSKI: Chemistry - philosophical component in science. Maria Skłodowska-Curie and her life, Conference on Ethics & Science "Culture of Responsibility", Modena, April 28-30, 2011

 21. M. Sprynskyy, B. BUSZEWSKI: Cinetic and equilibrium studies of uranium adsorption from aqueous solution using talc and diatomite, 8th International Conference on Environmental Engineering, Vilnius (Lithuania), May, 19–20 2011, P-407

 22. B. BUSZEWSKI: Maria Skłodowska-Curie - jej życie i osiągnięcia, Konferencja w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej z okazji Międzynarodowego Roku Chemii IYC 2011 i Roku Marii Skłodowskiej-Curie MSC-100  "Chemia w rozwoju i postępie cywilizacji", 7 czerwca 2011, Senat RP, Warszawa,

 23. B. BUSZEWSKI: Metody przygotowania próbek do analizy, konferencja nt. Współczesnych wyzwań chemii analitycznej. Możliwości i zastosowanie nowoczesnych metod analizy w farmacji w świetle obowiązujących wymagań GMP, Kraków 10 czerwca 2011

 24. B. BUSZEWSKI: Preparation, characterization and application of chemically modified surfaces in determination biologically important compounds, Szkoła Letnia HPLC, Bratislava, June 13-17, 2011

 25. B. BUSZEWSKI, Sz. Bocian: Residual silanols – the old problem and the new facts in chromatographic elution, 36th International Symposium on HPLC and Related Techniques, Budapest, June 19-23, 2011

 26. B. BUSZEWSKI: Year 2011. The year of Maria Skłodowska-Curie in the International Year of Chemistry, IX Konferencja Chromatograficzna “Chromatgorafia? To przecież codzienność!”, Poznań 26-29 czerwca 2011

 27. B. BUSZEWSKI: Maria Skłodowska-Curie – the woman who changed the world, 17th International Conference on Flow Injection Analysis, Kraków 3-8 lipiec 2011

 28. B. BUSZEWSKI, M. Szultka, P. Olszowy: New fibers for SPME and LC/MSn monitoring of selected drugs and their metabolites, 6th Conference of Nordic Separation Science Society, Ryga (Łotwa) 24-27 sierpnia 2011

 29. B. BUSZEWSKI: Metody przygotowania próbek do analizy: Transfer metody HPLC do UPLC w farmacji, Konferencja „Współczesne Wyzwania Chemii Analitycznej. Możliwości i zastosowanie nowoczesnych metod analizy w farmacji w świetle obowiązujących wymagań GMP”, Gliwice, 2-3 września 2011

 30. B. BUSZEWSKI, M. Szumski, R. Gadzała-Kopciuch: Smart surfaces In determination of mycotoxins In different matrices by sepration techniques, 17th International Symposium on Separation Sciences, Cluj-Napocca (Rumunia), September 5-9, 2011

 31. B. BUSZEWSKI: How to copy nature? Is it possible to build cell membrane inside chromatographic column?, SHP-Humboldt  Kolleg “How science spies on and technology imitates nature”, Gdańsk , 25-27 września 2011

 32. B. Buszewski: Maria Skłodowska-Curie, Humboldt Kolleg „Cooperation and networking of universities and research institutes – study by doing research”, Kisziniów (Mołdawia), October 6-9, 2011

 33. B. BUSZEWSKI: How chemistry imitates the nature?, VI Konferencja “Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej” Warszawa 20-21 października 2011

 34. B. BUSZEWSKI, M. Szultka, P. Olszowy: Hyphenated separation techniques in drug and its metabolites analysis, Conference “Analytical Methods to Study Oxidative Damage, Antioxidants and Drugs” Białystok 10-13 listopada 2011

 35. B. BUSZEWSKI: Maria Skłodowska-Curie kobieta, która zmieniła Świat, Ogólnopolska konferencja naukowa „Jakość w chemii analitycznej”, Warszawa 24-25 listopada 2011

 36. B. BUSZEWSKI: Co i jak chemia kopiuje z natury? Zobaczyć niewidzialne, XVI Konferencja „Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej”, Łódź 5-6 grudnia 2011

 37. B. BUSZEWSKI: Rzecz o rozdzielaniu. Zobaczyć niewidzialne., Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie, Wolsztyn 15 grudnia 2011

 38. B. BUSZEWSKI: Maria Skłodowska-Curie – kobieta, która zmieniła świat, Bydgoskie Kolokwium wiedzy o Ziemi, Bydgoszcz 22 lutego 2012

 39. B.BUSZEWSKI, J. Rudnicka, T. Ligor, T. Jezierski: A natural and artificial nose as methods of identification biomarkers for early detection of cancer, PITTCON Conference & Expo 2012, Orlando (USA), March 11-15, 2012

 40. B. BUSZEWSKI: Fascynujący świat nauki, czyli rzecz o rozdzielaniu - zobaczyć niewidzialne, wykład na zaproszenie w Liceum Ogólnokształcącym nr 7, Gliwice, 22 marca 2012

 41. B. BUSZEWSKI, M. Szultka: A new way in SPME isolation and LC/MSn determination of selected drugs and their metabolites, 36th International Symposium on Capillary Chromatography & 9th GCxGC Symposium, Riva del Garda (Italy), 27 maja – 1 czerwca 2012

 42. B. BUSZEWSKI: Naturalny i sztuczny nos jako układy detekcyjne biomarkerów wczesnego wykrywania raka, V Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin, 12-14 czerwca 2012

 43. B. BUSZEWSKI: Quo vadis life chemistry?, wykład na zaproszenie w Zespole Szkół Ogólnokształćacych, Leżajsk, 15 czerwca 2012

 44. B. BUSZEWSKI, Sz. Bocian: Stationary bonded phases with cell membrane properties for liquid chromatography and related techniques, 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Anaheim (USA), 16-21 czerwca 2012

 45. B. BUSZEWSKI, M. Szultka: New fibers for SPME and LC/MSn monitoring of selected drugs and their metabolites, 4th EuCheMS Chemistry Congress, Prague, August 26-30, 2012

 46. B. BUSZEWSKI: The man and the progress of civilization. Who are we and where are we going?, 4th EuCheMS Chemistry Congress, Prague, August 26-30, 2012

 47. E. Dziubakiewicz, B. BUSZEWSKI: Wpływ powierzchniowego ładunku biokoloidów na ich rozdzielenie za pomocą strefowej elektroforezy kapilarnej, 55 Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 16-20 września 2012

 48. E. Dziubakiewicz, B. BUSZEWSKI: Rola powierzchniowego ładunku biokolidów dla potrzeb rozdzielania elektroforetycznego, VII Konferencja Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, Warszawa, 25-26 października 2012

 49. B. BUSZEWSKI, M. Szultka: Hyphenated separation techniques in drug and its metabolites analysis, the 6th Shanghai International Symposium on Analytical Chemistry, Shanghai, 16-18 October, 2012

 50. B. BUSZEWSKIi, Sz. Bocian: Krzemionka i resztkowe silanole – stary problem i nowe fakty, I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 6-8 grudnia 2012

 51. B. BUSZEWSKI: O relacji nauka-biznes jako transfer technologiczny myśli w sensie lokalnym i globalnym – doświadczenie Wydziału Chemii UMK w Toruniu, Konferencja „Regionalne forum innowacji”, Toruń, 13 grudnia 2012

 52. B. BUSZEWSKI: CHEMLAB II Certification in Poland, Intermediate Meeting regarding the European Apprenticeship Training for Chemical Laboratory Technician, Istanbul (Turkey), February 26 -27, 2013

 53. B. BUSZEWSKI: Quo vadis life sciences?, III Konferencja Naukowa „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”, Toruń-Łysomice, 7-9 kwietnia 2013

 54. B. BUSZEWSKI: Application and characterization of chemically modified surfaces in chromatographic determination of biologically important compounds, The 3rd  Analytica Vietnam Conference 2013, Ho Chi Minh City, April 17-19, 2013

 55. B. BUSZEWSKI: Application and characterization of chemically modified surfaces in chromatographic determination of biologically important compounds, VI Konferencja Chromatograficzna, Łódź 15-17 maja 2013

 56. B. BUSZEWSKI: Gdzie jesteśmy, gdzie zmierzamy? Człowiek a postęp cywilizacyjny, Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości, Lublin  4-6 czerwca 2013

 57. B. BUSZEWSKI, T. Ligor, T. Jezierski, J. Rudnicka, M. Walczak: Panine smell recognition and chromatographic techniques for lung cancer diagnosis, International Conference on Breath Research „Breath Analysis Summit’2013”, Saarbrucken/Wallerfangen (Niemcy), June 9-12, 2013

 58. B. BUSZEWSKI, M. Szultka, S. Deja, P. Wieczorek: Study of biomarkers metabolites of human diseases, 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC 2013, Amsterdam, June 16-20, 2013

 59. B. BUSZEWSKI, J. Rudnicka: A new approach to identification of biomarkers for early cancer detection, 33rd International Symposium “Industrial Toxicology 2013”, Svit, High Tatras, June 19-21, 2013

 60. M. Sprynskyy, T. Kowalkowski, H. Tutu, E. M. Cukrowska, B. BUSZEWSKI: Utilization of diatomite modified by ionic liquids for uranium ions adsorption from aqueous solutions, 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE), Barcelona (Hiszpania), June  25-28, 2013

 61. B. BUSZEWSKI, M. Szultka: Application of LC/MSn for metabolomic drug monitoring using MISPME in vitro and in vivo blood sampling technique, 15th International Symposium on Advances in Extraction Technologies, Joao Pessoa (Brazylia), August 5-7, 2013, L-285

 62. B. BUSZEWSKI: The role of charge distribution on behavior and separation  of biocolloids by electromigration techniques, XVII EuraAnalysis, Warszawa, 25-29.08.2013, L-286

 63. B. BUSZEWSKI, S. Noga, Sz. Bocian: Solvation-excess adsorption of water and their influence on the retention mechanism in HILIC, 9th Balaton Symposium on High Performance Separation Methods, Siofok (Hungary), September 4-6, 2013

 64. B. BUSZEWSKI, M. Szultka: Smart nanosurfaces in biomedical and pharmacological analyses, NANO’2013. Knowledge Society: mutual influence and interference of science and society, Kiszyniów (Mołdawia), 13-16 września 2013

 65. B. BUSZEWSKI: Niech żyje selektywność I rozdzielczość – wiwat 110 lat chromatografii i fizykochemicznych technik rozdzielania, 56. Zjazd PTChem i SITPChem, Siedlce, 16-20 września 2013

 66. B. BUSZEWSKI, M. Jaćkowska, M. Grochowicz, B. Gawdzik: New generation of functionalized stationary phases for ion chromatography (IC), 19th International Symposium on Separation Sciences, Porec (Chorwacja), September 24-28, 2013

 67. B. BUSZEWSKI, M. Szultka: Evolution from in-vitro to in-vivo in metabolomic of drug monitoring by MIP-SPME LC/MSn, the 4th International Scientific Conference “Applied Natural Sciences 2013”, Novy Smokoviec, October 2-4, 2013

 68. B. BUSZEWSKI: Quo vadis  techniki rozdziału, Seminarium firmy AVANTOR POCH S.A. pt. „Rozwój metod chromatograficznych w laboratoriach sektorów chemicznego i analiz środowiskowych, Zawiercie, 17-18 październik 2013

 69. B. BUSZEWSKI, E. Dziubakiewicz: The rule of charge distribution on behavior and separation  of biocolloids by electromigration techniques, XXXV DICP Symposium on New Separation/Analytical Methods and Metabolomics, Dalian (China), October 20-22, 2013

 70. B. BUSZEWSKI, M. Szultka: Application of LC/MSn for metabolomic drug monitoring using MISPME in vitro and in vivo blood sampling technique, 15th Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis (BCEIA 2013), Beijing (China), October 22-26, 2013

 71. B. BUSZEWSKI: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Quo vadis science?, XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii, Wiktorowo, 8-12 listopada 2013

 72. B. BUSZEWSKI, M. Szultka: A new concept in drug therapy monitoring, 7th International Trade Fair for Laboratory Technology, Analysis, Biotechnology and Diagnostics “Analytica Anacon India”, Mumbai (Indie), November 12-14, 2013

 73. B. BUSZEWSKI: Selektywność i rozdzielczość – co maja wspólnego z jakością w chemii analitycznej, 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w chemii analitycznej”, Mory k/Warszawy, 27-29 listopada 2013

 74. B. BUSZEWSKI: Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Quo vadis science?, XVIII Konferencja „Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej”, Kraków, 10-11 grudnia 2013

 75. B. BUSZEWSKI: Application of hyphenated separation techniques in determination of biologically important compounds, Seminarium w, Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS Dortmund, 16-18.02.2014

 76. R. Gadzała-Kopciuch, K. Kwaśniewska, B. BUSZEWSKI: Purification and preconcentration of mycotoxins and its metabolites by molecularly imprinted adsorbents for biomedical analysis, Analytica Münich Conference, Münich, March 31 –April 4,.2014

 77. B. BUSZEWSKI: Separation of microorganisms and its products by hyphenated separation techniques. Problems and solutions?, Humboldt Kolleg, International Conference „Building International Networks for Enhancement of Research in Jordan” and the 15th Scientific Congress of the Jordanian Pharmacists Asociation “Pharmacy Perspectives”, Amman (Jordania), April 3-5, 2014

 78. B. BUSZEWSKI: Nowej generacji fazy o strukturze dendrymerowej do chromatografii jonowej, X Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa”, Zabrze, 9-11 kwietnia 2014

 79. B. BUSZEWSKI: Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Poszukiwanie światełka w tunelu, Konferencja „Chemia w XXI wieku. Wyzwania i perspektywy”, Opole, 25 kwietnia 2014

 80. B. BUSZEWSKI: Charakterystyka i zastosowanie chemiczne modyfikowanych powierzchni w oznaczaniu substancji biologicznie aktywnych za pomocą łączonych technik chromatograficznych, II Łódzkie Sympozjum  Doktorantów  Chemii, Łódź 7-8 maja 2014

 81. B. BUSZEWSKI: O krzemionce – stare i nowe problemy, XX Sympozjum, Ślesin, 26-28 maja 2014

 82. J. Walczak, Sz. Bocian, B. BUSZEWSKI: Two-dimensional High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry for phosphatidylcholine analysis in egg yolk, Wrocław Banff Egg Forum. Egg: bioactive Treasure, Wrocław 25-27 czerwca 2014

 83. R. Gadzała-Kopciuch, K. Kwaśniewska, B. BUSZEWSKI: Purification and preconcentration of mycotoxins and its metabolitem by molecularly imprinted adsorbents for biomedical analysis, New Trends on Sensing-Monitoring-Telediagnosis for Life Sciences, Brasov (Rumunia), July 24-26, 2014

 84. B. BUSZEWSKI, S. Studzińska: Comparison of Ultra High Performance Liquid Chromatography and conventional liquid chromatography for the study of antisense oligonucleotides, 20th International Symposium on Separation Sciences, Praga (Czechy) August 30 – September 02, 2014

 85. B. BUSZEWSKI, Sz. Bocian, S. Studzińska: Stationary phase selectivity in liquid chromatographic separation of biologically active compounds, 30th International Symposium on Chromatography, Salzburg (Austria), 14-18 September 2014

 86. B. BUSZEWSKI: A wszystko w Polsce się zaczęło… 111 lat chromatografii i fizykochemicznych metod rozdzielania na ziemiach polskich, X Konferencja Chromatograficzna „Chromatografia – niezbędne narzędzie w nauce i technice”, Lublin, 23-26 września 2014

 87. B. BUSZEWSKI: Nowe podejście w identyfikacji biomarkerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, wykład otwarty w Państwowoej Szkole Wyższej im. Papieza Jana Pawła II, Biała Podlaska 8 grudnia 2014

 88. B. Buszewski: Natural and artificial nose in identification of biomarkers for Elary cancer diagnosis, 4th Analytica Vietnam Conference, Ho Chi Minh City (Wietnam), April 15-16, 2015

 89. B. Buszewski, M. Szultka-Młyńska: A new approach in target biomedical and pharmacological analysis, konferencja “Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs”, Białystok, 4-7 czerwca 2015

 90. B. Buszewski, V. Railean-Plugaru, P. Pomastowski: Wpływ rozkładu ładunku biokoloidów na ich rozdzielanie w układzie technik elektromigracyjnych, Konferencja pt. „Nauka i przemysła – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i mozliwosći”, Lublin 9-11 czerwca 2015

 91. B. Buszewski, M. Szultka-Młynska: Application of smart nanosurfaces in biomedical and pharmacological analysis by hyphenated separation techniques, 20th International Conference “Analytical Methods and Human Health”, Patince (Slovakia), June 15-18, 2015

 92. B. Buszewski, M. Szultka-Młyńska: Smart nanosurfaces in biomedical and pharmacological analysis, 35. International Symposium on Industrial Toxicology, Svit (Slovakia), June 17-19, 2015

 93. B. Buszewski: Bioanalityka w wymiarze nano, 7. Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Poznań 24-27 czerwca 2015

 94. B. Buszewski, V. Railean-Plugaru, P. Pomastowski: Microbial analysis of controlled aggregates Rusing capillary electrophoresis with matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spektrometry, see pkt. 1144

 95.  B. Buszewski, Sz. Bocian: New approach in physico-chemical characterization of stationary phases for separation of biologically active compounds, 10th Balaton Symposium on High Performance Separation Methods, Siofok (Węgry), September 2-4, 2015

 96.  B. Buszewski, P. Pomastowski: Immobilization of silver onto lactoferrin in light of new antimicrobial application, XIII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Karpacz 1-6 września 2015

 97.  B. Buszewski, R. Gadzala-Kopciuch, M. Szultka-Mlynska, K. Kwaśniewska: Simple does not mean easy – a new generation of materials for solid-phase extraction, 18th European Conference on Analytical Chemistry “EuroAnalysis”, Bordeaux (Francja), September 6-10, 2015

 98.  T. Ligor, B. Buszewski: Breath sampling and identification of VOCs by GC-TOF-MS, 46th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2015), Lublin 13-16 września, 2015, L-

 99.  B. Buszewski, T. Ligor: Searching of lung cancer biomarkers by hyphenated separation techniques, IABR  Summit  2015  -­ IABR's  10th  Anniversary, Vienna (Austria), September 14-16, 2015

 100.  B. Buszewski: A new approach in identification of biomarkers for early cancer detection, ECOpole’15. Chemical Substances in Environment, Jarmołtówek 14-17 października 2015

 101.  B. Buszewski: New generation of stationary phases for off-line and on-line two dimensional separations of phospholipids, IX Konferencja „Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej”, Warszawa, 22-23 październka 2015